Keurmerken

Om onze klanten op de best mogelijke manier te bedienen, zorgt Isos Onderhoudsdiensten
ervoor dat zij up to date zijn met de door hen behaalde  keurmerken en normeringen. 

Register Normering Arbeid

Isos Onderhoudsdiensten voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN-4400-1 en is opgenomen in het Register Normering Arbeid.

SIEV-Keurmerk

Keurmerk van MKB Branchevereniging Schoonmaken is een Vak!, kortweg SieV. Juist die zaken waarin schoonmaakbedrijven zich onderscheiden, worden binnen dit keurmerk benadrukt en getoetst.

VCA* - KIWA Certificering

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers,
maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma
waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen
worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem
(VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).